Välkommen till Jenny Lind Sällskapet

Jenny Lind Sällskapet bildades i Stockholm 1943 med syfte att bevara minnet av Jenny Lind och hennes gärning. Sällskapet stödjer forskning och förvärv av föremål med anknytning till Jenny Lind samt anordnar konserter, föreläsningar och andra evenemang som till exempel utställningar och besök till Jenny Lind-anknutna platser.

Aktuellt 2016

10 MARS

ÅRSMÖTE Kl. 18-18.30

KONSERT, BILDVISNING OCH BOKSIGNERING
kl. 18.30-21.30


Plats: Gustav Vasa församlingsvåning, Västmannagatan 63, 1 tr.
Christina Högman, sopran och Elisabet Brander,  piano. 
Bilder från Sällskapets resa till London och Great Malvern 3-7 oktober 2015.
Sarah Jenny Dunsmure signerar sin nya bok om Jenny Lind. Bokauktion mm
Lätt buffé
Anmälan senast 3 mars info@jennylind.se 
22 MAJ

UTFLYKT: SOLLENTUNA - ED

Skolmuseet i Sollentuna visas kl. 14. Vid kaffe medverkar Solveig Faringer. Vi besöker också Ed och föräldrarnas grav vid Sollentuna.
Anmälan senast den 12 maj info@jennylind.se
6 OKTOBER

Fackeltåg och sedvanlig födelsedagshyllning med blommor och sång vid Jenny Lind-statyn på Framnäs udde.
Samling vid Blå grinden vid Djurgårdsbrons fäste kl. 17:30
.

Årsavgiften är 150 kr per person (pg 193605-3). Glöm inte namn, adress och e-post!

Varmt välkomna till våra program!
Inga Lewenhaupt
Ordförande