Sällskapets beskyddare

Prinsessan Christina, fru Magnuson

Hedersledamöter

Mrs Sarah Jenny Dunsmure
Hovsångerskan Margareta Hallin
Hovsångerskan Kerstin Meyer Bexelius

Styrelse

Ordförande
Inga Lewenhaupt
+46( 0)70 721 46 07
info@jennylind.se

Vice ordförande
Elisabet Bern Stenberg Sekreterare
Ingegerd Andrén
Hagagatan 17 F, 3 tr
113 47 Stockholm
ingegerd.andren@telia.com
Skattmästare
Hans Martin Riben

Övriga ledamöter
Elisabet Brander
Monika Eriksson
Solveig Faringer
Sylvia Härwell-Wirstad
Eva-Teresa Tottie

 

 

Styrelsen