Medlemskap

Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av den som stödjer Sällskapets syften.

Medlemsavgiften
150 kr/år
Inbetalas till plusgiro 19 36 05-3 med angivande av
fullständigt namn
adress
telefon
e-postadress

För medlemmar