Arkiv och samlingar

Sällskapets arkivsamlingar överförs kontinuerligt till och deponeras vid Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk.

Sällskapets föremålssamlingar överförs kontinuerligt till och deponeras vid Scenkonstmuseet vid Statens musikverk.

Sällskapets bok- och artikelsamling förvaras hos Sällskapets arkivarie och lånas endast ut till medlemmar. I övrigt hänvisas till de större samlingarna vid Kungl. Biblioteket och Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk

Jenny Lind Sällskapets föreningsarkiv
Arkivet omfattar sällskapets handlingar från 1943. De förvaras i deposition hos Sveriges musikverk vid dess Musik- och teaterbibliotek.  Aktuella handlingarna förvaras hos ordföranden och sekreteraren.

Jenny Lind Sällskapets bok- och artikelsamling
Samlingen har förvärvats genom köp från Clas Göran Palmgren och enskilda gåvor, varav två större från Elisabeth Söderström Olows och Kate von Bahrs dödsbon.  
Den förvaras hos Sällskapets arkivarie och lånas endast ut till medlemmar.
I övrigt hänvisas till de större samlingarna vid Kungliga Biblioteket och Musik- och Teaterbiblioteket vid Statens Musikverk, Stockholm.
/Se även under Om Jenny Lind: Bibliografi/

Bishop, Sylvia Jenny Lind in Norwich (Jenny Lind in Norwich. A Centenary
Celebration /1820-1887/, Norwich 1987, p. 6-12)
Buist, Jennifer & Flynn, Michael   The Jenny Lind Hospital (Jenny Lind in Norwich. A Centenary Celebration /1820-1887/, Norwich 1987, p. 13-29)
Cronhamn, Fritiof  På konstens tinnar. Några drag från Jenny Linds triumftåg i utlandet.  (Ur dagens krönika, s. 73-120, 1888)
Dahlgren, Lotten   Lyran. Interiör från 1870 och 80-talets konstnärliga och litterära Stockholm. Stockholm 1913.
Jenny Lind utom scenen, förtroliga brev… . Stockholm 1928 (2 ex)
Grannarna vid Kungsängsgatan. Ett par kapitel ur en svensk tondiktares historia. Stockholm 19
Dorph, Sven Jenny Lindiana till hundraårsminnet. Uppsala 1919
Jenny Linds triumftåg genom nya världen… Uppsala 1910
Elmblad, Sigrid  Jenny Lind. En livsstudie. Uppsala 1920 och 1921 (2 ex)
Franzén, Nils-Olof Jenny Lind. En biografi. Stockholm 1982
Holland H C & Rockstro W S Jenny Lind-Goldschmidt. Hennes tidigare lif och bana, del I och II. Stockholm 1891
Jenny Lind- The Artist, Her early life and dramattic career, Vol. I and II. London 1891
Holmström, Maria Jenny Lind. Göteborg 1913
Horn, Vivi På sångens vingar. Jenny Linds levnadssaga. Stockholm 1940
Johansson, Louise Resa med Jenny Lind. Sällskapsdamen Louise Johanssons   
dagböcker utgivna med inledning och kommentrer av Åke Davidsson. Uppsala 1986.
Kronlund, Dag Jenny Lind som skådespelerska(artikel i ”Jenny Lind och Kungliga Teatern”, Sth 1996, s. 6-16)
Lewenhaupt, Inga Jenny Lind som operasångerska (artikel i ”Jenny Lind och Kungliga Teatern”, Sth 1996 s. 17-23)
Maude, Jenny Jenny Lind. En levnadshisoria… Stockholm 1927
Munthe, Curt Jenny Lind och sångens Beateberg. Stockholm 1960
Jenny Lind och Nyckelviken (Nyckelviken, Sth 1980, s. 68-xx)
Norlind, Tobias Jenny Lind. En minnesbok till hundraårsdagen. Stockholm 1919
Jenny Lind och 1840-talet (Musica, årsb. 1947 s. 36-56)
Nyhammar, Arne Lilla Nyckelviken (Nackaboken 1973)
Pergament, Moses Jenny Lind. Stockholm 1945
Ringborg, Peter Händelsernas lopp, 2013. (Obs teckning s. 33.)
Ståhle, Anna Greta Jenny Lind som teaterelev (Jenny Lind och Kungliga Teatern, Sth 1996, s. 2-5) (recenserad av Inga Lewenhaupt i tidskr. Opera nr 5/13 s. 44-45. Obs! Felaktig bild!)
Tägil, Ingela Jenny Lind. Röstens betydelse för hennes mediala identitet. En studie av hennes konsnärskap 1838-48, diss. Örebro univ. 2013
Ware, Porter The lost letters of Jenny Lind. Översättning från tyska. London 1966
Ware, Porter & Lockard, Thaddeus Jr P T Barnum Presents Jenny Lind… Baton Rouge & London 1980
Wilkens, C A Jenny Lind. Översättning till franska. 1897
Jenny Lind. Ein Cäcilienbild… Gütersloh 1913
Åstrand, Hans Jenny Lind som världsbild (i Artes I, 1996)
Öhrström, Eva Jenny Lind och Adolf Fredrik Lindblad (i Artes 2, 1993)
   

Jenny Lind Sällskapets föremålssamling
Samlingen förvaras i deposition hos Sveriges musikverk vid dess Scenkonstmuseum. Den omfattar medaljer, noter, brev, skulpturer mm med direktanknytning till Jenny Lind.