Jenny Lind - karriär och liv

© Inga Lewenhaupt 2014

De tidigaste åren 1820-1829

Johanna (Jenny) föddes den 6 oktober 1820 i Stockholm hos en barnmorska i gårdshuset på Mäster Samuels gränd 32, sedermera Mäster Samuelsgatan 40, som revs 1954. Hennes frånskilda, ogifta mor Anna Maria Fellborg bodde med en åttaårig dotter i Gamla sta´n. Den nyfödda Jenny angavs ha okända föräldrar och lämnades de första tre åren till klockarparet Ferndal i Ed, Sollentuna, norr om Stockholm. Nya fosterföräldrar fick hon sedan i Borgerskapets änkehus på Hamngatan (där varuhuset NK nu ligger), där också mormodern bodde. Berömd är berättelsen om hur den åttaåriga Jenny där hördes sjunga så märkligt i fönstret för sin katt, vilket ledde till provsjungning för operans sångmästare Craelius, som blev hennes förste lärare.

Elevåren vid Kongl. Stora Theatern i Stockholm 1830-1837

1830
Den 1 september 1830, blev Jenny, nio år, antagen som elev vid Kongl. Theatern i Stockholm, som bekostade undervisning, skolgång och bostad hos ”inackorderingstanter”. Redan den 29 november 1830 uppträdde hon i sin första roll som Angela i talpjäsen Polska Grufvan och hennes skådespelarbegåvning uppmärksammades.

Jenny Lind

Autograf

1831-1833
Tidvis bodde Jenny hos modern, själv lärarinna, som fick ersättning från teatern för att undervisa henne i piano, religion, franska, historia, geografi, skrivning, räkning och teckning. Teaterns lärare var Isaac Berg sång, Carolina Bock, deklamation och mimik och fransyskan, tidigare Didelot-eleven, Sophie Daguin, balett. Modern bodde 1831-1833 på Nybrogatan 1 och därefter på Humlegårdsgatan 7.

1834-1836
Koleraåret 1834 rymde Jenny från modern och inackorderades hos Mlle Bayard i operahuset. Modern processade om att få dottern – och pengarna – tillbaka.  Detta beviljades i juni 1836 efter att hon gift sig med fadern, handelsbokhållare Niklas Jonas Lind, även kallad Fredricsson, då han efter sin faders tidiga död uppfostrades hos sin faster och hennes man med detta namn.
Under elevtiden uppträdde Jenny i många baletter och i mer än trettio talroller, alla i utländska pjäser. Som 15-åring sjöng hon även Georgette i Adolf Lindblads enda opera Frondörerna.

Scenkarriären i Sverige 1837-1844

1837
Från 1 juli 1837 fick Jenny Lind fick fast engagemang som aktris, dvs. både som skådespelerska och sångerska, vid Kongl. Theatern i Stockholm.

1838
Efter ytterligare fem nya talroller kom den verkliga operadebuten den 7 mars 1838 då hon som Agatha i Webers Friskytten gjorde enastående succé.

1839
Den 10 maj 1839 firade hon triumf som Alice i Meyerbeers Robert av Normandie, hennes mest spelade roll i Stockholm. Då hon inte kom överens med sina nygifta föräldrar flyttade hon hösten 1839 hem till tonsättaren Adolf Lindblad och hans hustru Sophie i Bondeska Palatset vid Strömmen och dåvarande Rosenbad. Kärlekskomplikationer mellan Lind och Lindblad färgade de närmaste åren.

1840
År 1840 utnämndes Jenny Lind av kung Carl XIV Johan till hovsångerska och blev samma år ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Under sommaren gjorde hon en intensiv och röstansträngande konsertturné i södra Sverige till bl.a. Norrköping, Växjö, Kristianstad, Malmö, Helsingborg och Jönköping för att samla pengar till Paris-resa.  

1841-1842
Efter avskedskonsert den 21 juni i Ladugårdslands kyrka , nuvarande Hedvig Eleonora, reste hon för ett års fortbildning i sång för Manuel García i Paris. Hennes röst var dock överansträngd och García var mer förtjust i sin andra svenska elev Henriette Nissen. När Jenny Lind gjorde provsjungningar för Meyerbeer, som lånat Parisoperans scen, hade hon redan övertalats att skriva fortsatt tvåårskontrakt med Kongl. Theatern i Stockholm.

1843
Hovrättsrådet Henrik Mattias Munthe blev förmyndare i stället för fadern. Den 5 februari 1843 gjorde hon intryck i rollen som småländskan Märta i En majdag i Wärend av Uppsalaprofessorn Böttiger vid Carl XIV Johans 25-årsjubileum som svensk regent. Musiken var av Johan F. Berwald.

Sommaren 1843 besökte hon Finland, hyrde våning och kontor på Norra Smedjegatan 19 i Stockholm tillsammans med Louise Johansson och gjorde konsertturné i Sverige med kollegan Julius Günther i Linköping, Jönköping, Kristianstad och Malmö. Samma år for hon till Danmark, där hon uppträdde som Alice i Robert, sjöng svenska folkvisor på konserter och blev uppvaktad av H C Andersen.

1843-1844
Under säsongen 1843/44 studerade hon in fem nya roller (se rollista). I buffarollen som Fiorilla i Rossinis Turken i Italien väckte hon stor förtjusning men som tragedienne i Glucks Armida passade hon inte. Vid Carl Johans begravning 3 mars sjöng hon i Riddarholmskyrkan och i maj vid en konsert i Uppsala. Kontraktet med Kongl. Theatern löpte ut den 1 juli 1844, då Jenny Lind var 23 år.

Internationell karriärstart i Tyskland 1844-1847

1844
Operachefen i Berlin, Giacomo Meyerbeer, inbjöd Jenny Lind att sjunga den för henne skrivna huvudrollen Vielka i hans nya opera Ein Feldlager in Schlesien vid invigning av det nya operahuset med kontrakt på 24 föreställningar under tre månader. Hinder kom i vägen genom att hon som hovsångerska måste sjunga tre galaföreställningar vid Oscar I:s kröning i Stockholm samt ytterligare sju föreställningar och besöka sin sjuka mor. Hon kände sig även osäker på tyska språket och på sig själv. Stockholmsoperan försökte behålla henne med lockande livstidskontrakt.
Men Jenny Lind reste till Berlin i slutet av oktober. Leopoldine Tuczek blev dock insatt för de två första föreställningarna som Vielka i Ein Feldlager. Jenny Lind debuterade i stället i Bellinis Norma den 15 december och övertog Vielka den 5 januari.
Dramatikern Charlotte Birch-Pfeiffer undervisade henne i tyska. Hon umgicks med Jakob Axel Josephson och träffade Felix Mendelssohn. Under en operapaus överrumplades hon att skriva på ett kontrakt på sex veckor på Drury Lane i London 1845. Hon fick senare svårigheter att annullera detta, särskilt som hon också erbjudits bättre villkor från Her Majesty´s Theatre, den italienska operan i London. Då hon redan skrivit nytt kontrakt med Berlin kunde hon inte anta ett eftertraktat anbud från Théâtre Italien i Paris.

1845
Vårsäsongen 1845 i Berlin avslutades den 13 mars. Hon fortsatte att ge föreställningar i Hannover och Hamburg innan hon reste hem för att vila. I maj/juni gästade hon Stockholmsoperan med tre föreställningar per vecka innefattande ett omskrivet utbrott av Jenny Lind med konsekvensen av en inställd Friskytten-föreställning. Den nya rollen Marie i Regementets dotter blev succé.
Åter i Tyskland sjöng hon i augusti vid avtäckandet av Beethovens staty i Bonn, samt konserter för Preussens kungapar och Storbritanniens drottning Victoria och prins Albert.
I november framträdde hon åter i Berlin, bl.a. i Webers Friskytten och Mozarts Don Giovanni.

1846
I april avslutade Jenny Lind sin sejour i Berlin samt medverkade tillsammans med Mendelssohn och Clara Schumann i en konsert i Leipzig och debuterade i Wien som Norma på Theater an der Wien.  Hon tjänade lika mycket på fem veckor i Wien som på fem månader i Tyskland.
I början av juni sjöng hon bl.a. i oratorier under Mendelssohns ledning vid musikfesten i Aachen, som sedan dess kallades Jenny Lind-festen efter henne.
Hösten upptogs av föreställningar i Frankfurt, Darmstadt, Köpenhamn, Weimar, Hannover, Hamburg, München, Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Nürnberg och Augsburg.

1847
Vid nyåret 1846/47 var hon tillbaka på Wienoperan för en ny säsong och uthämndes i mars till österrikisk Kammersängerin. I januari gav hon en hyllad konsert i Wien tillsammans med Robert och Clara Schumann.

Jenny Lind-feber i England och Skottland 1847-1849

1847-1848
Jenny Lind hade enastående framgångar vid gästspel på Her Majesty´s i London (april-augusti) där hon erhöll det hittills högsta utbetalda gaget. En verklig ”Jenny Lind-feber” utbröt. Drottning Victoria skänkte henne ett näktergalssmycke. En triumfartad tvåmånadersturné i Storbritannien följde till Brighton, Birmingham, Manchester, Liverpool, Hull, Edinburgh, Glasgow, Perth, Norwich, Bristol, Bath and Exeter. Avskedsroller och konserter i Berlin följde och hon utnämndes även till preussisk Kammersängerin.

Vid hemkomsten i november 1847 fick hon budet om Mendelssohns bortgång.  Stora slagsmål i Stockholmsoperans biljettköer har dokumenterats inför hennes framträdande som Regementets dotter i december. Hon tillbringade hon sin sista jul hos föräldrarna i Sollentuna och förärades av kung Oscar I titeln ”förste” hovsångerska. Vid sin sista operasejour vid Kongl. Theatern i Stockholm uppträdde hon den 12 april 1848 vid 27 års ålder för sista gången i en föreställning i Sverige. Efter Mendelssohns död var hon en kort tid förlovad med den svenske tenoren Julius Günther.

1848-1849
Våren 1848 var hon tillbaka i London och firade nya triumfer. Chopin hörde henne där och imponerades. Turnérade åter till olika städer i Storbritannien samt till Dublin. Hon sjöng många välgörenhetskonserter.
Våren 1849 inhiberade hon ett tilltänkt giftermål i England med den djupt religiöse kaptenen Claudius Harris. Huvudorsak tycks ha varit att hon helt skulle ha förlorat bestämmanderätten över sina pengar. Samma år gjorde hon sin sista operasejour i London och den 10 maj 1849 tog hon där som Lucia di Lammermoor slutligt avsked av operascenen.
Efter ett kort besök i Paris återvände hon till Tyskland och inledde i december i Lübeck förhandlingar med impressarion och cirkusdirektören P.T. Barnum om turnékontrakt för konserter i USA. Detta trots att Barnum aldrig hört henne.

USA-turné som konsertsångerska och donator 1850-1851

1850-1851
Jenny Lind besökte sommaren 1850 åter Stockholm och sjöng välgörenhetskonserter bl.a. i Jakobs och Klara kyrkor, innan hon via ångfartyget Gauthiod från Stockholm och hjulångaren Atlantic från Liverpool anlände till New York den första september. Där togs hon emot av 30.000 personer och inkvarterades i Irving House på Broadway. Nu påbörjade omfattande konserturnéer i USA, första halvåret ledda av cirkusdirektören P.T. Barnum. Hon lanserades som ”The Swedish Nightingale”. 7.000 personer hörde den 11 september hennes första konsert i New York på Castle Garden.
Som sekreterare medföljde skådespelaren Lars Hjortsbergs 25-årige son Max.
Efter 93 konserter i New York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, Richmond, Virginia, Charleston, South Carolina, Havana, New Orleans, flera städer i Midwestern med båttur längs Mississippi, Natchez, St. Louis, Nashville, Cincinnati, Pittsburg och avslut i New York i maj 1851, hade hon tjänat motsvarande ca 3 miljoner dollar och påbörjat omfattande välgörenhetsdonationer. I egen regi och med pianisten Otto Goldschmidt fortsattes turnerandet med ett fyrtiotal konserter i New England.

Familjeliv och konserter i Tyskland 1852-1858

1852
I Boston gifte sig Jenny Lind vid 32 år den 5 februari med sin nio år yngre ackompanjatör, Mendelssohneleven Otto Goldschmidt, som hon känt sedan hans studietid i Leipzig 1845 och som nu övergick till den evangeliska läran.  Den 24 maj gav hon sista konserten (Castle Garden i New York). Makarna bosatte sig i Dresden.

1853
Sonen Walther föddes.

1855
Jenny Lind gav konserter i Dresden, Wien och Berlin. Vittnesbörd och teckning finns från Signe Hebbe.
Hon turnerade också i Holland samt deltog i musikfesten i Düsseldorf.

1855-1856
Jenny Lind turnérade i England, Skottland och Wales.

1857
Dottern Jenny föddes.

Konsert- och undervisningsår i England 1858-1887

1858-1859
Familjen flyttade till England och bosatte sig 1859 i Argyle Lodge i Wimbledon utanför London.

1860-1861
Sommaren tillbringade familjen på Stora Nyckelviken utanför Stockholm. Beslöt om stipendefond (se Stipendier). Sonen Ernst föddes 1861..

Fortsatta konserter i England och Skottland, deltagande i festivaler i Tyskland.

1862
Jenny Lind-stipendier delades ut ffg av Kungl. Musikaliska Akademien och Kungl. Konstakademien. Besök i Stockholm.

1864-1874
Familjen bor i nybyggda huset Oak Lea i Wimbledon Park.
1865 ny resa till Sverige.
1866 ger Jenny Lind i Cannes sin första och enda konsert i Frankrike. Hon deltar i musikfestivalen i Düsseldorf 1866 och 1870.
1874 sker flytt till Moreton Gardens i South Kensington.

1876
Sista besöket ensam i Sverige vid 56 års ålder. Hon ordnade med sina stipendiefonder för musiker samt  målare, skulptörer och arkitekter (se Stipendier ) samt hälsade på Lindblads i Linköping och bodde hos hovrättsrådet Munthes familj.

1881
Jenny Lind tilldelades Litteris et artibus med briljanter och serafimerband.

1883
Jenny Lind blev den första professorn i sång vid Royal College of Music i London och framträdde på begäran sista gången offentligt vid järnvägstjänstemännens årliga välgörenhetskonsert i Malvern.

1887
Vinter och vår tillbringades av hälsoskäl i Cannes. Jenny Lind avled den 2 november vid 67 års ålder i sitt sommarhem i Malvern, England och begravdes där.
Jenny Lind Sällskapet har 2013/14 bidragit till en renovering av gravvården.